USG stawu kolanowego

Godziny pracy poradni:

Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz godziny w rejestracji.

Personel medyczny:

Lek. med. Jerzy Richta
Badanie USG stawu kolanowego (USG kolana) odgrywa ogromną rolę w ocenie kolana pourazowego ( po diagnostyce ewentualnego urazu elementów kostnych w badaniu RTG) – pozwala na wykluczenie uszkodzeń i oceny ich rozległości w zakresie aparatu więzadłowego oraz ścięgien. Ponadto w dużym zakresie umożliwia diagnostykę przyczyn bólu, przeskakiwania, blokowania się stawu a także takich objawów jak ograniczenie wyprostu czy zgięcia w stawie.

Ocena zachyłków stawu kolanowego ( pod kątem ilości płynu w stawie )
Ocena błony maziowej ( jeśli widoczna – ocena błony pod kątem zapalenia )

USG stawu łokciowego (USG łokcia)


Ultrasonografia stanowi doskonałą metodę oceny wysięku i stanu zapalnego w stawach łokciowych ( zarówno wykrywania stanu zapalnego jako przyczyny bólu jak i oceny jego zaawansowania w trakcie procesu leczniczego – monitorowanie postępów leczenia). Ponadto umożliwia ocenę ciał wolnych w stawie łokciowym. Jest niezastąpioną metodą służąca ocenie przyczepów bliższych aparatu ścięgnistego mięśni prostowników nadgarstka ( umożliwia wykrycie obrzęku stanów zwyrodnieniowych, przeciążenia naderwania oraz całkowitego przerwania ciągłości ścięgien tych mięśni ) – wymienione patologie widoczne w częstym zespole bólowym łokcia określanym jako łokieć tenisisty.

Podobnie USG jest najszybszą i wysoko czułą metodą rozpoznawania podobnych patologii strony przyśrodkowej stawu – ( przyczepów ścięgnistych mięśni zginaczy nadgarstka ) zespół określany jako łokieć golfisty.

Ponadto w ocenie stawu łokciowego zwiera się ocena przyczepów dalszych mięśni dwugłowego i trójgłowego ramienia, która jest ważna dla oceny motoryki stawu łokciowego oraz stanowi element wpływający na funkcję obręczy barkowej.

Ultrasonografia może być traktowana jako metoda pomocnicza służąca ocenie powierzchni kostnych części kostnych objętych torebką stawową stawu łokciowego oraz powierzchni chrzęstnych zapewniających ruchomość w stawie.

USG stawu skokowego (USG stopy)


Badanie stopy pozwala na szybka wysokoczułą diagnostykę pourazowego stawu skokowego (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia) diagnostyka ta sprowadzająca się do oceny ciągłości, stopnia uszkodzenia włókien, obrzęku, procesów reparacyjnych w obrębie więzadeł skokowych jest źródłem natychmiastowych wskazówek wpływających na plan procesu leczniczego.

Diagnostyka stopy pozwala ponadto udzielić cennych wskazówek diagnostycznych w przypadku bólów przewlekłych, połączonych z obrzękiem zaczerwienieniem itp. (diagnostyka stanów zapalnych ich nasilenia rozległości powikłań). Z pewnymi ograniczeniami badanie to pozwala na ocenę powierzchni kostnych – badanie jedynie powierzchowne! ( Badanie kości przeprowadza się metodą klasycznej rentgenodiagnostyki a dokładnie bada się je w rezonansie magnetycznym)

USG stawu barkowego (USG barku)


Badanie USG stawu barkowego przeprowadza się celem diagnostyki bólu, ograniczenia ruchomości ewentualnie ograniczenia siły mięśniowej i zakresu ruchów w stawie. Współcześnie uważa się, że z względu na możliwość przeprowadzenia badania dynamicznego pozwalającego na zobrazowanie poszczególnych składowych stawu w ruchu i prześledzenia ich wzajemnej interakcji jest to metoda pozwalająca w wyczerpujący sposób określić przyczynę większość powszechnie spotykanych stanów dyskomfortu często określanych szerokim pojęciem „bolesnego barku”.

Najczęściej spotykaną przyczyną ograniczenia wydolności stawu barkowego jest całkowite bądź częściowe uszkodzenie ścięgien mięśni poruszających głową kości ramieniowej w panewce stawu barkowego – ścięgna te otaczają jakby głowę kości ramieniowej tworząc tzw. Stożek rotatorów niekiedy określany jako pierścień rotatorów ( bo rotuja – obracają głową kości ramieniowej).Rejestracja
32 386 92 50